Druz İş Sağlığı Uzmanı | Yüksekte Çalışabilir Raporu
OSGB
Yüksekte Çalışabilir Raporu

Sağlık Bakanlığı’nın TSM hekimlerine 16 Haziran 2011’de göndermiş olduğu İşyeri Hekimliği hizmetleri ile ilgili Yönerge’sinde Yüksekte Çalışabilir Raporu olarak dillendirilen rapora dair içerik ve ücreti aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

Yüksekte Çalışmaya Sağlık Açısından Uygunluk Raporu2nun içeriği :
1 -  C’CG testi,
2 - Nöropsikolojik test bataryası,
3 - Tam Kan Sayımı,
4 - AKŞ,
5 - Tarama Odyogramı Tetkikleri

ile göz, dahiliye, nöroloji, KBB, ortopedi, psikiyatri konsültasyonları  sonucu düzenlenen rapor.                          

       100,00 TL