Dr.uz - OSGB | Periyodik Kontroller
OSGB
Periyodik Kontroller

Periyodik Kontrol (Muayene) Nedir ?

İşyerlerinde kullanılmakta olan tüm araç gereç ve ekipmanlardan kaynaklanabilecek istenmeyen olayların önüne geçebilmek, ileride ortaya çıkabilecek zararlardan kaçınmak , kullanılan ekipmanların ömrünü uzatmak ,uygun şatlarda çalışıp çalışmayacağını belirleme adına düzenli aralıklarla yapılan kontrol ve testlerdir.
Bu testler tekniğin gerektirdiği uygun ekipmana,donanıma ve yeterli bilgi birikimine sahip mühendisler tarafından yapılır.

 

Yasal Mevzuat

4857 sayılı iş kanuna dayanılarak çıkarılan işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğünün;
207,208,209,223,227 ve 244.maddeleri : Basınçlı Kapların Kontrolü : Yılda 1 Kez,

378. maddesi Kaldırma Makinalarının Periyodik Kontrolleri : Üç ayda 1 - Yılda 4 kez,

İşçi sağlığı ve İş güvenliği Tüzüğü beşinci bölüm ve Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği : Makine bazlı topraklama kontrolü yılda bir kez,

İşçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü Madde 343 ve Parlayıcı , patlayıcı ve Tehlikeli Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük Madde 57 :Paratoner Topraklama Kontrolü yılda bir kez,

Parlayıcı ,Patlayıcı ve Tehlikeli Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük Madde 40 :Elektrik ve Aydınlatma Tesisatı Kontrolü yılda bir kez yapılması gerekmektedir.


 

Tanımlar

 

Basınçlı Kaplar :

Buhar Kazanları, Kalorifer Kazanları, Kızgın Su Kazanları, Kızgın Yağ Kazanları, Otoklav, Hidrofor, Hava Tankı, Basınçlı Kap, Kara tankeri, Sanayi Gaz tankeri, Sanayi Gazları Depo Tankı, Parlayıcı ve Patlayıcı Gaz Tankları.

Kaldırma - İletme Makinaları :

Vinç (tavan vinç - Pergel Vinç - Kule Vinç - Mobil Vinç - Gırgır Vinç ), Caraskal, Forklift, Transpalet, Lift, Asansör, Halat - Sapan, Platformlar.

Elektrik Kontrolleri :

Makine Bazlı Topraklama Kontrolü, Paratoner Topraklama Kontrolü ,Elektrik ve Aydınlatma Tesisatı Kontrolü.


DRUZ İş Sağlığı ve Güvenliği'nin ayrılmaz bir parçası olan iş ekipmanlarının muayene ve kontrol hizmetlerini talep eden firmalara sunmaktadır.
Periyodik muayene talep formu nu doldurmanız halinde firmanız ile periyodik kontrol ve muayeneler ile ilgili detay bilgi ve fiyatlandırma için irtibata geçilecektir.

Dokümanlar