Dr.uz - OSGB | SSS
OSGB
SSS

İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimini kimler ya da hangi kurumlar verir?

İşyeri hekimliği kurslarına kimler katılabilir?

Türk Tabipleri Birliğinden aldığım işyeri hekimliği sertifikası geçerli midir?

İşyeri hekimliği sertifikalarının geçerlilik süresi ne kadardır?

İşyeri hekimliği sertifikalarının geçerli olup olmadığını nasıl ayırt edebilirim?

İş güvenliği uzmanlarının sertifikalarının geçerlilik süresi ne kadardır?

İş güvenliği uzmanlığı kurslarına kimler katılabilir?

Daha önce yani 15.8.2009 tarihinden önce Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliğinden aldığım iş güvenliği uzmanlığı sertifikası geçerli midir?

Eğitim sonunda sınavları kim yapar?

Sınavlar ne kadar sıklıkla yapılır?

Eğitim sonunda aldığım katılım belgesi ile işyeri hekimliği ya da iş güvenliği uzmanlığı yapabilir miyim ?

Eğitim ve sınav sonrasında alacağım sertifikayı kim verecek?

İş güvenliği uzmanlarında kategori yükselmesi nasıl oluyor?

İş güvenliği uzmanlığı sertifikam yok ama yıllardır bu alanda çalışıyorum, şimdi ben de C sınıfından mı başlayacağım?

Eski yönetmelik iptal edilmeden ÇASGEM’e A ya da B sınıfı için başvurmuştum, bu konuda bir hak iddia edebilir miyim?

Sınav sorularını kim ya da kimler hazırlıyor?

Sınavlarda ne tür sorular çıkar?

Derslere devam zorunluluğu var mı?

Staj yapacağım yeri kim belirleyecek?

Staj yapacağım yerin bir kriteri var mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı ÇASGEM’in verdiği sertifika ile özel sektördeki eğitim kurumlarının verdiği sertifika arasında bir fark var mı?

Sınavda başarılı sayılmam için kaç puan almam gerekir?

TTB ve TMMOB eğitim verecekler mi?

İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı belgesinin geçerlilik süresi dolduğunda vize işlemleri nasıl olacak?

Yedi yılın sonunda tekrar sınava girecek miyim?

Sınavda 70 puanı alamazsam ne olur?

Kıdem tazminatının ödenmesi için gereken koşullar nelerdir?

İşten kendi isteğiyle ayrılan işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

Kıdem tazminatı hakkı nasıl hesaplanır?

İhbar tazminatı hakkı nedir, hangi hallerde ödenmektedir?

İşten kendi isteğiyle ayrılan işçi ihbar tazminatı alabilir mi?

İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi?

İşyerinin taşınması veya çalışma şartlarının değiştirilmesi halinde işçi kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir mi?

Ücreti artırılmayan işçi kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir mi?

İşe iade haklarından yararlanılabilmek için gereken şartlar nelerdir?

İzin almadan işe devamsızlık yapan işçi ile ilgili yapılması gereken işlem nedir?

Uzun süreli rapor alan işçinin iş sözleşmesi bu nedenle fesih edilebilir mi?

Fazla çalışma ücretine hangi hallerde hak kazanılmaktadır?

Eşinin doğum yapması nedeni ile işçiye kaç gün izin verilmesi gerekmektedir?

Çalışma süresi 5 yıl olan işçinin yıllık ücretli izin hakkı kaç gündür?

Çalışanlara hamilelik ve doğum hallerinde sağlanan haklar nelerdir?

Hamilelik veya doğum nedeni ile işten ayrılan işçi, kıdem tazminatına hak kazanır mı?

Çalışanların raporla belgelenmiş sağlık nedenlerine dayalı işe devamsızlıklarında işveren tarafından ücret ödenir mi?

İşçiler deneme süresi veya başka bir gerekçe ile sigorta bildirimi yapılmaksızın çalıştırılabilir mi?

İşsizlik sigortasından yararlanma şartları nelerdir?

Asgari geçim indirimi -AGI- nasıl hesaplanmaktadır?

İşyeri bildirgesi ne zaman verilmelidir?

İş kazasında geçici iş göremezlik verilmesi için sigortalılık süresinin en az kaç gün olması gereklidir?

İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşulları nelerdir?

Doğum nedeniyle kullanılacak ücretli ve ücretsiz izin sürelerinin, yıllık ücretli izin hakkı elde edilmesi için geçmesi gereken süreye etkisi nedir?

Bir yıllık çalışma süresi dolmamış bir işçinin yıllık ücretli izin hakkı var mıdır?

İşçilere ücret kesme cezası verilmesinin koşulları nelerdir?

Şubat ayında tam çalışan bir sigortalı için kaç gün üzerinden prim ödenmelidir?

Emeklilik nedeni ile işten ayrılan işçi aynı işyerinde çalışabilir mi?

Çalışanlara yol ve yemek verilmesi gerekli midir?

SGK İşten Ayrılma Bildirimi hangi durumda yapılmalıdır?

Performans düşüklüğü nedeniyle iş sözleşmesi fesih edilebilir mi?

Özel sektörde çalışanın, kaç yıldan sonra istifa sonucu kıdem tazminatı hakkı vardır?

Tatil günlerinde fazla çalışma yapan bir işçinin, bu çalışma karşılığındaki ücreti nasıl hesaplanmaktadır?

Çalışanın kendisine önerilen yeni pozisyonu kabul etmemesi durumunda işverenin yaptırım hakkı doğar mı?

Ücretlere hangi aralıklarla ve hangi oranlarda artış uygulanmalıdır?

İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimini kimler ya da hangi kurumlar verir?

İşyeri hekimliği kurslarına kimler katılabilir?

Türk Tabipleri Birliğinden aldığım işyeri hekimliği sertifikası geçerli midir?

İşyeri hekimliği sertifikalarının geçerlilik süresi ne kadardır?

İşyeri hekimliği sertifikalarının geçerli olup olmadığını nasıl ayırt edebilirim?

İş güvenliği uzmanlarının sertifikalarının geçerlilik süresi ne kadardır?

Daha önce yani 15.8.2009 tarihinden önce Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliğinden aldığım iş güvenliği uzmanlığı sertifikası geçerli midir?

Yabancı uyruklulara çalışma izni hangi makam tarafından verilir?

Çalışma izin taleplerinin reddedilmesi halinde itiraz merci neresidir?

Çalışma izinleri harca tabi midir?

Yabancı Çalışma İzinlerini denetleme görevi kime verilmiştir?

Çalışma izni olmaksızın çalıştığı tespit edilen yabancılar ve işverenleri hakkında hangi işlemler uygulanır?

Çalışma izni olmaksızın çalıştığı tespit edilen yabancılar ve işverenlere idari para cezası uygulanır mı?

Özürlü işçi statüsünde çalışanların erken emeklilikten yararlanma şartları nelerdir?

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimini Kimler Verir?

İş Güvenliği Uzmanlığı Kursuna Kimler Katılabilir

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi Kaç Saattir

İş Güvenliği Uzmanlarının Sertifika Süreleri Ne Kadardır

İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavları Ne Sıklıkla Yapılır

İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Sonrasında Sertifika Kim Tarafından Verilir

İş Güvenliği Uzmanlarında Sınıf Yükselmesi Nasıl Olur

Sertifikası Olmayan Çalışanlar C Sınıfı Sertifikadan Mı Başlayacak

İş Güvenliği Uzmanlığı Derslere Devam Zorunluluğu Var Mı

İş Güvenliği Uzmanlığı Staj Yapılacak Yeri Kim Belirler

İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavda Başarılı Sayılabilmek İçin Kaç Puan Alınması Gerekir

İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesinin Vize İşlemleri Nasıl Yapılır

İş Güvenliği Uzmanları Beş Yıl Sonunda Tekrar Sınava Girilecek Mi

İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavda 70 Puan Alınmazsa Ne Olacak

İş Güvenliği Uzmanlığı Hangi Bölümler Başvurabilir

İş Güvenliği Uzmanlığı Sözleşmesi Nasıl Yapılır

Soru: İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimini kimler ya da hangi kurumlar verir

Soru: İşyeri hekimliği kurslarına kimler katılabilir?

Soru: Türk Tabipleri Birliğinden aldığım işyeri hekimliği sertifikası geçerli midir?

Soru: İşyeri hekimliği sertifikalarının geçerlilik süresi ne kadardır?

Soru: İşyeri hekimliği sertifikalarının geçerli olup olmadığını nasıl ayırt edebilirim?

Soru: İş güvenliği uzmanlarının sertifikalarının geçerlilik süresi ne kadardır?

Soru: İş güvenliği uzmanlığı kurslarına kimler katılabilir?

Soru: Eğitim sonunda sınavları kim yapar?

Soru: Sınavlar ne kadar sıklıkla yapılır?

Soru: Eğitim sonunda aldığım katılım belgesi ile işyeri hekimliği ya da iş güvenliği uzmanlığı yapabilir miyim?

Soru: Eğitim ve sınav sonrasında alacağım sertifikayı kim verecek?

Soru: İş güvenliği uzmanlarında kategori yükselmesi nasıl oluyor?

Soru: İş güvenliği uzmanlığı sertifikam yok ama yıllardır bu alanda çalışıyorum, şimdi ben de C sınıfından mı başlayacağım?

Soru: Eski yönetmelikler iptal edilmeden ÇASGEM’e A ya da B sınıfı için başvurmuştum, bu konuda bir hak iddia edebilir miyim?

Soru: Sınav sorularını kim ya da kimler hazırlıyor?

Soru: Sınavlarda ne tür sorular çıkar?

Soru: Derslere devam zorunluluğu var mı?

Soru: Staj yapacağım yeri kim belirleyecek?

Soru: Staj yapacağım yerin bir kriteri var mı?

Soru: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı ÇASGEM’in veya üniversitelerin verdiği eğitim ile özel eğitim kurumlarının verdiği eğitim arasında geçerlilik yönünden bir fark var mı?

Soru: Sınavda başarılı sayılmam için kaç puan almam gerekir?

Soru: TTB ve TMMOB eğitim vermeye yetkililer mi?

Soru: İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı belgesinin geçerlilik süresi dolduğunda vize işlemleri nasıl olacak?

Soru: Beş yılın sonunda tekrar sınava girecek miyim?

Soru: Sınavda 70 puanı alamazsam ne olur?

OSGB Nedir?

Acil Durum Nedir?

Risk Değerlendirmesi İle ilgili İşverenin Yükümlülükleri Nelerdir

Risk Değerlendirme Ekibi Kimlerden Oluşur?

Risk Değerlendirme Süreci Nasıl İşler?

Hangi İşyerleri İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Bulundurmak Zorundadır

İş Yeri Hekiminin Görevleri Nelerdir

Sağlık Raporu Nerelerden Alınır

İşe Giriş Sağlık Raporu Nerelerden Alınır?

İşe Giriş Muayenesini Nerede Yaptırabilirim?

Teftişlerde sizden neler istenebilir?

Kimler iş güvenliği uzmanı olabilir?

Nasıl iş güvenliği uzmanı olunur ?

İş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar tüm işyerlerinde görev yapma yetkisine sahip olurlar mı ?

C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi kimlere verilir ?

Yurt dışından alınan iş güvenliği uzmanlığı belgeleri geçerli mi ?

Kamu kurumlarında istihdam edilecek olan iş güvenliği uzmanlarına ek ödemede bulunulacak mı ?

Devlette çalışırken işyeri hekimliği yapılabilir mi ?

İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırmak tüm işyerleri için yasal zorunluluk mudur ?

Eğitimleri hangi hocalar vermektedir ?

Sınavlara katılmak için bir kez eğitim almak yeterli mi ?

Sınavlara katılmak için bir kez eğitim almak yeterli mi ?

İş güvenliği ve işyeri hekimliği belgesi ile kaç işyerinde çalışılabilir ?

Sınav tarihini ve sınav harçlarını hangi siteden takip edebiliriz ?

İş kazalarını bildirmek zorunlu mu ?

İş kazasını bildirmemenin cezası nedir?

İstirahat raporu gerektirmeyen basit kazaları da bildirmek gerekir mi?

Yaralanan kimse olmasa da kazaların kayıtlarının tutulması gerekir mi?

İş kazalarını nereye bildirmek gerekir?

Her kazayı mahalli karakola da bildirmek gerekir mi?

Bildirimleri şirket adına kimler yapabilir?

Taşeronların iş kazası bildirimleri kimin tarafından yapılmalıdır?

Bildirim hangi süre içerisinde yapılmalıdır?

Bildirimde geç kalınması durumunda ne yapılması gerekir?

Bildirimi, imzalı kağıt ortamında yapmak gerekir mi?

İstirahat gereken kazaları kamu hastanelerine sevk etmek zorunlu mudur?

Uzman tedavisi gerektiren iş kazası yaralanmalarında hastayı özel hastaneye veya hekime sevk edebilir miyiz?

6331 No'lu İSG Kanununda İş Kazası Ve Meslek Hastalıklarının Kayıt Ve Bildirimi

Dokümanlar