Dr.uz - OSGB | Dokümanlar
OSGB
Toplam İndirme Sayısı : 84.238 ?
OSGB Dokümanları
Kategori Alt Kategori Sayısı Toplam Dosya Sayısı
İş Güvenliği Uzmanlarının Kullandığı Dokümanlar 1 15
Alt Kategori Adı İndirme Sayısı Toplam Dosya Sayısı
Formlar 41.797 ? 15
İşyeri Hekimlerinin Kullandığı Dokümanlar 4 9
Alt Kategori Adı İndirme Sayısı Toplam Dosya Sayısı
Poliklinikte Kullanılan Formlar 19.474 ? 5
Sözleşmeler ( Bakanlık - Osgb - İşyeri ) 1.695 ? 1
Formlar - -
Meslek Odaları Dokümanları 2.932 ? 3
Druz Şirketler Grubu 1 1
Alt Kategori Adı İndirme Sayısı Toplam Dosya Sayısı
Şirket Tanıtımı 847 ? 1
Mevzuatlar 0 3
Alt Kategori Adı İndirme Sayısı Toplam Dosya Sayısı
Anayasa - -
Kanunlar 5.872 ? 2
Kanun Hükmünde Kararnameler - -
Tüzükler 7.291 ? 4
Yönetmelikler 82.523 ? 53
Tebliğler 3.487 ? 6
Genelgeler - -
Duyurular 4.737 ? 3
Uluslararası Sözleşmeler ve Direktifler 12.742 ? 5