OSGB
HESAPLAMALAR
Yetki Hesabı - İHE ve İGU aylık çalışma saatleri
Gürültü Maruziyet Hesabı - Günlük ve Haftalık Gürültü Maruziyeti
Özürlülük Hesabı - Birden çok özürlülüğün toplam hesabı
İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği Sertifa Sorgulama Sistemi
İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi
ÇSGB Sertifika Sorgulama Sistemi
T.C. Kimlik No :
ÇSGB SERTİFİKA SORGULAMA

İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği Sertifa Sorgulama Sistemi